Égetés szabályai

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai 
Itt a tavasz, mindenki égetne. A következőt kell tudni:
Az égetés mind külterületen, mind belterületen tilos az országos tűzvédelmi szabályzat (OTSZ), valamint a környezetvédelmi törvény alapján. A tilalom alól van némi mentesítés a belterületre vonatkozóan, ha az önkormányzat helyi rendeletben másként szabályozta, azaz korlátozásokkal megengedte.

Budakalászon a helyi környezet és természetvédelemről szóló 14/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 3.§-e szerint égetni tilos.

Pomázon: bel- és külterületen tilos. (2018. március 1-től)

Csobánkán: a 11/2017. (IX.29.) számú önkormányzati rendeletével módosított 15/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról alapján tilos, kivéve: szeptember 1. naptól október 31. napjáig, valamint március 1. napjától április 30. napjáig a hónap utolsó pénteki napján megengedett.

Pilisszentkereszten nincs helyi rendelet, tehát tilos mind kül- mind belterületen.

Pilisszántón nincs helyi rendelet, tehát tilos mind kül- mind belterületen.

A külterületi égetést jelenleg az 54/2014.(XII.5.) Bm rendelettel kiadott OTSZ szabályozza, 226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelmet a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és címét
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
Aki engedély nélkül, vagy nem az engedélyezett időszakban éget, akkor hatósági eljárást kell indítani és az illetőt megbírságolják, a bírság összege 10 ezertől 1 millió forintig terjedhet, ha tüzet okozott. Ha a tűzoltóság beavatkozása szükséges az oltáshoz, akkor 20 ezer forinttól 3 millióig terjed.
Ha engedély nélkül külterületen égetést végez, de nem okozott ezzel tüzet, 50 ezertől 500 ezer forintig terjedő bírságra számíthat. Ha a szabadtéri égetés szabályait megszegik, akkor 20 ezertől 400 ezer forintig terjedő bírság szabható ki.
A szabálysértőnek a tűzoltóság kivonulási költségeit is meg kell téríteni, amely 60 ezer forinttól kezdődik.